با رعایت این نکات از حمله و سکته ی قلبی پیشگیری کنید

تاریخ انتشار - یکشنبه 2 شهریور 1399 - 12:46

سکته ی قلبی و حمله قلبی دو مقوله ی پیچیده هستند که گاهی اوقات به اشتباه فکر میکنیم که یکی هستند در حالی که دو نوع بیماری متفاوت میباشند.در این ویدیو علایم هر کدامشان را برایتان تشریح میکنیم و چگونگی تشخیص آنها را به زبان ساده بیان می نماییم.

مطالب مرتبط